Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

swim

คำแปล

ว่ายน้ำ

Fish
swim
.

ปลาหลายตัวว่ายน้ำ

3 ความคิดเห็น

I
swim
.

ฉัน ว่ายน้ำ

1 ความคิดเห็น

We
will
swim
tomorrow
.

พวกเราจะว่ายน้ำวันพรุ่งนี้

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ swim

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iswimswam
he/she/itswimsswam
you/we/theyswimswam

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน