Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sweet

คำแปล

หวาน

She
is
a
sweet
girl
.

เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารัก

Your
wine
is
sweet
.

ไวน์ของคุณหวาน

Sugar
is
sweet
.

น้ำตาลหวาน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน