Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sunday

คำแปล

วันอาทิตย์

Is
today
Saturday
or
Sunday
?

วันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

3 ความคิดเห็น

Tomorrow
is
Sunday
.

วันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์

4 ความคิดเห็น

Is
today
Saturday
or
Sunday
?

วันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

3 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน