Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

study

คำแปล

ศึกษา, เรียนหนังสือ, เรียน

They
study
in
the
afternoon
.

พวกเขาเรียนในตอนบ่าย

I
study
English
.

ฉันเรียนอังกฤษ

I
study
.

ฉันเรียน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน