Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. student

student

คำแปล

นักเรียน (คำนามเอกพจน์)

My
brother
is
a
student
.

พี่ชายของฉันคือนักเรียนคนหนึ่ง

My
brother
is
a
student
.

พี่ชายของฉันคือนักเรียนคนหนึ่ง

Julia
is
a
student
;
she
is
a
student
.

จูเลียคือนักเรียนคนหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน