Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

stopped

คำแปล

The
captain
stopped
the
ship
.

กัปตันคนนี้ได้หยุดเรือลำนี้

The
clock
stopped
.

นาฬิกาเรือนนี้ได้หยุด

He
stopped
the
car
.

เขาได้หยุดรถคันนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ stop

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istopstopped
he/she/itstopsstopped
you/we/theystopstopped
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน