Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

still

คำแปล

ยัง, ยังคง

I
still
love
you
.

ฉันยังรักคุณ

3 ความคิดเห็น

Are
you
still
here
?

คุณยังอยู่ที่นี่ไหม

He
is
still
young
.

เขายังอายุน้อยอยู่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน