Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

starts

คำแปล

เริ่ม

June
starts
tomorrow
.

เดือนมิถุนายนเริ่มวันพรุ่งนี้

May
starts
tomorrow
.

เดือนพฤษภาคมเริ่มวันพรุ่งนี้

She
starts
tomorrow
.

เธอเริ่มวันพรุ่งนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน