Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

started

คำแปล

The
party
started
yesterday
.

งานเลี้ยงงานนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้

We
have
not
yet
started
.

พวกเรายังไม่ได้เริ่ม

I
started
my
work
.

ฉันได้เริ่มงานของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ start

บุคคลปัจจุบันอดีต
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน