Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

speaks

คำแปล

The
girl
speaks
English
.

เด็กผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษ

6 ความคิดเห็น

He
speaks
English
.

เขาพูดภาษาอังกฤษ

1 ความคิดเห็น

She
speaks
English
.

เธอพูดภาษาอังกฤษ

5 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ speak

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน