Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. sofa

sofa

คำแปล

โซฟา

My
cat
sleeps
under
the
sofa
.

แมวของฉันนอนอยู่ใต้โซฟา

She
does
not
have
a
sofa
.

เธอไม่มีโซฟา

The
sofa

โซฟานี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน