Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. skirt

skirt

คำแปล

กระโปรง

I
wear
a
shirt
and
a
skirt
.

ฉันสวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรง

1 ความคิดเห็น

She
wears
a
skirt
.

เธอสวมกระโปรงตัวหนึ่ง

4 ความคิดเห็น

I
wear
a
skirt
.

ฉันสวมกระโปรง

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน