Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

site

คำแปล

สถานที่, ที่ตั้ง

The
site
is
beautiful
.

สถานที่นี้สวยงาม

I
like
the
site
.

ฉันชอบสถานที่นี้

The
site
is
special
.

สถานที่นี้พิเศษ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน