Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sister

คำแปล

น้องสาว, พี่สาว

I
do
not
have
two
sisters
.

ฉันไม่ได้มีพี่น้องผู้หญิงสองคน

3 ความคิดเห็น

Are
you
his
mother
or
his
sister
?

คุณเป็นแม่ของเขาหรือพี่สาวของเขา

He
walks
with
my
sister
.

เขาเดินกับพี่สาวของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย