Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

showed

คำแปล

I
showed
her
the
watch
.

ฉันได้โชว์นาฬิกาเรือนนั้น

1 ความคิดเห็น

He
showed
me
his
office
.

เขาได้โชว์ให้ฉันดูที่ทำงานของเขา

He
showed
her
his
hat
.

เขาได้โชว์หมวกของเขาให้เธอ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ show

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน