Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

short

คำแปล

สั้น, เตี้ย

My
blue
dress
is
short
.

ชุดกระโปรงสีฟ้าของฉันสั้น

The
shirt
is
short
.

เสื้อเชิ้ตตัวนี้สั้น

I
am
short
.

ฉันเตี้ย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน