Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ship

คำแปล

เรือ

It
is
an
English
ship
.

มันคือเรือจากประเทศอังกฤษ

The
ship
is
old
.

เรือลำนี้เก่า

The
ship

เรือ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน