Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

service

คำแปล

การบริการ

The
phone
is
out
of
service
.

โทรศัพท์เครื่องนี้งดบริการ

This
bathroom
is
out
of
service
.

ห้องน้ำนี้งดบริการ

The
service

การบริการ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน