Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

serves

คำแปล
She
serves
the
cheese
.
เธอบริการเนยแข็ง
1 ความคิดเห็น
The
girl
serves
water
.
เด็กผู้หญิงคนนี้บริการน้ำ
He
serves
coffee
.
เขาบริการกาแฟ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ serve

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iserveserved
he/she/itservesserved
you/we/theyserveserved

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย