Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

serves

คำแปล

She
serves
the
cheese
.

เธอบริการเนยแข็ง

1 ความคิดเห็น

The
girl
serves
water
.

เด็กผู้หญิงคนนี้บริการน้ำ

He
serves
coffee
.

เขาบริการกาแฟ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ serve

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iserveserved
he/she/itservesserved
you/we/theyserveserved

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน