Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

secretary

คำแปล

เลขานุการ (คำนามเอกพจน์)

She
is
my
secretary
.

เธอคือเลขานุการของฉัน

1 ความคิดเห็น

She
is
my
secretary
.

เธอคือเลขานุการของฉัน

1 ความคิดเห็น

She
is
my
secretary
.

เธอคือเลขานุการของฉัน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน