Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

scored

คำแปล

I
do
not
remember
who
scored
.

ฉันจำไม่ได้ว่าใครทำคะแนน

They
scored
a
goal
.

พวกเขาทำคะแนนหนึ่งประตู

She
scored
many
goals
.

เธอยิงเข้าหลายประตู

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน