Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

save

คำแปล

ช่วย, ประหยัด

Save
an
apple
for
me
.

เก็บแอปเปิ้ลเอาไว้ให้ฉันหนึ่งใบ

1 ความคิดเห็น

I
save
my
dog
.

ฉันช่วยชีวิตหมาของฉัน

1 ความคิดเห็น

Save
the
woman
!

ช่วยผู้หญิงคนนี้ด้วย

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน