Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

running

คำแปล

They
are
running
with
us
.

พวกเขากำลังวิ่งกับพวกเราอยู่

Our
horse
is
running
.

ม้าของพวกเรากำลังวิ่งอยู่

We
are
running
.

พวกเรากำลังวิ่งอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ run

บุคคลปัจจุบันอดีต
Irunran
he/she/itrunsran
you/we/theyrunran

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน