Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

run

คำแปล

วิ่ง

They
run
.

พวกเธอวิ่ง

1 ความคิดเห็น

We
run
.

พวกเราวิ่ง

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ run

บุคคลปัจจุบันอดีต
Irunran
he/she/itrunsran
you/we/theyrunran

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย