Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

run

คำแปล

วิ่ง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ run

บุคคลปัจจุบันอดีต
Irunran
he/she/itrunsran
you/we/theyrunran

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน