Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rose

คำแปล

ดอกกุหลาบ

I
like
the
red
roses
.

ฉันชอบดอกกุหลาบสีแดง

1 ความคิดเห็น

I
like
roses
.

ฉันชอบดอกกุหลาบ

1 ความคิดเห็น

You
have
a
rose
.

คุณมีดอกกุหลาบดอกหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน