Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rich

คำแปล

รวย

The
girl
is
rich
.

เด็กผู้หญิงคนนี้รวย

Your
grandfather
is
rich
.

คุณตาของคุณรวย

Are
they
rich
?

พวกเขารวยไหม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน