Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rice

คำแปล

ข้าว

The
girl
eats
rice
.

เด็กผู้หญิงกินข้าว

1 ความคิดเห็น

The
woman
eats
rice
.

ผู้หญิงกินข้าว

0 ความคิดเห็น

He
eats
rice
.

เขากินข้าว

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย