Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reserve

คำแปล

จอง

I
reserve
a
table
at
the
restaurant
.

ฉันจองโต๊ะตัวหนึ่งที่ร้านอาหารร้านนี้

Reserve
a
table
for
the
afternoon
!

จองโต๊ะตัวหนึ่งสำหรับตอนบ่ายนี้

They
reserve
one
night
.

พวกเขาจองหนึ่งคืน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ reserve

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireservereserved
he/she/itreservesreserved
you/we/theyreservereserved
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน