Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

record

คำแปล

แผ่นเสียง, ประวัติ, บันทึก

My
record

บันทึกของฉัน

Her
record

บันทึกของเธอ

My
record

บันทึกของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน