Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

record

คำแปล

ประวัติ, แผ่นเสียง, บันทึก

My
record

บันทึกของฉัน

Her
record

บันทึกของเธอ

The
record

บันทึก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน