Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

recently

คำแปล

เมื่อเร็วๆนี้

I
played
with
his
cat
recently
.

ฉันได้เล่นกับแมวของเขาเมื่อเร็วๆนี้

Recently
she
played
with
me
.

เมื่อเร็วๆนี้ เธอได้เล่นกับฉัน

Until
recently

จนกระทั่งเร็วๆนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน