Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reading

คำแปล

Father
is
reading
a
newspaper
.

คุณพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอยู่

The
doctor
is
reading
my
book
.

หมอคนนี้กำลังอ่านหนังสือของฉันอยู่

I
am
reading
three
books
.

ฉันกำลังอ่านหนังสือสามเล่มอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ read

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน