Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reached

คำแปล

เอื้อมถึง, ไปถึง, เข้าถึง

การผันคำกริยาของreach

She
reached
her
objective
.

เธอได้ไปถึงเป้าหมายของเธอ

He
reached
the
bird
.

เขาเอื้อมถึงนกตัวนั้น

He
reached
me
.

เขาได้เข้าถึงฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ reach

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireachreached
he/she/itreachesreached
you/we/theyreachreached

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน