Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reach

คำแปล

มาถึง, ไปถึง

I
do
not
have
to
reach
that
train
.

ฉันไม่ต้องไปถึงรถไฟขบวนนั้น

0 ความคิดเห็น

We
need
to
reach
that
train
.

พวกเราจำเป็นต้องไปถึงรถไฟขบวนนั้น

You
have
to
reach
that
car
.

คุณต้องไปถึงรถคันนั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ reach

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireachreached
he/she/itreachesreached
you/we/theyreachreached

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน