Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

razor

คำแปล

มีดโกน

I
need
a
razor
.

ผมต้องการมีดโกนอันหนึ่ง

My
razor
is
green
.

มีดโกนของผมเป็นสีเขียว

The
razor
is
blue
.

มีดโกนสีฟ้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน