Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rained

คำแปล

It
has
not
rained
for
three
weeks
.

ฝนไม่ได้ตกมาสามอาทิตย์

1 ความคิดเห็น

It
rained
last
week
.

ฝนได้ตกอาทิตย์ที่แล้ว

It
rained
yesterday
.

ฝนตกเมื่อวานนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ rain

บุคคลปัจจุบันอดีต
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน