Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

put

คำแปล

ใส่, ไว้, วาง

I
have
put
two
apples
on
this
table
.

ฉันได้วางแอปเปิ้ลสองใบบนโต๊ะตัวนี้

1 ความคิดเห็น

He
has
put
three
plates
in
that
box
.

เขาได้วางจานสามใบในกล่องใบนั้น

1 ความคิดเห็น

You
put
the
dress
on
the
chair
.

คุณวางเดรสตัวนี้บนเก้าอี้ตัวนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ put

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iputput
he/she/itputsput
you/we/theyputput

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน