Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

purple

คำแปล

สีม่วง

Your
color
is
purple
.

สีของพวกคุณเป็นสีม่วง

1 ความคิดเห็น

She
wears
a
purple
dress
.

เธอใส่เดรสสีม่วงชุดหนึ่ง

Her
shirt
is
purple
.

เสื้อเชิ้ตของเธอสีม่วง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน