Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

product

คำแปล

สินค้า, ผลิตภัณฑ์

That
product
is
not
for
sale
here
.

สินค้าชิ้นนั้นไม่ได้มีขายที่นี่

That
product
is
not
for
sale
here
.

สินค้าชิ้นนั้นไม่ได้มีขายที่นี่

This
product
is
for
sale
.

สินค้าชิ้นนี้มีวางขาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน