Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

produces

คำแปล

My
uncle
produces
wine
.

ลุงของฉันผลิตไวน์

He
produces
food
.

เขาผลิตอาหาร

He
produces
tea
.

เขาผลิตชา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ produce

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iproduceproduced
he/she/itproducesproduced
you/we/theyproduceproduced
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน