Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

produce

คำแปล

ผลิต

They
produce
bread
.

พวกเขาผลิตขนมปัง

They
produce
coffee
.

พวกเขาผลิตกาแฟ

They
produce
cheese
.

พวกเขาผลิตชีส

การผันคำกริยาทั้งหมดของ produce

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iproduceproduced
he/she/itproducesproduced
you/we/theyproduceproduced
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน