Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

prettier

คำแปล

สวยกว่า

My
dress
is
prettier
than
yours
.

ชุดกระโปรงของฉันสวยกว่าของคุณ

Your
sister
is
prettier
than
her
.

พี่สาวของคุณสวยกว่าเธอ

Who
is
prettier
?

ใครสวยกว่า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน