Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

prepared

คำแปล

We
have
prepared
tea
for
you
.

พวกเราได้เตรียมน้ำชาให้คุณ

She
has
prepared
the
bed
.

เธอได้เตรียมเตียงตัวนี้

She
has
prepared
lunch
.

เธอได้เตรียมข้าวเที่ยง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ prepare

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iprepareprepared
he/she/itpreparesprepared
you/we/theyprepareprepared
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน