Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

prepare

คำแปล

ปรุง, เตรียม

I
am
going
to
prepare
the
meal
.

ฉันจะเตรียมอาหารมื้อนี้

You
are
going
to
prepare
pasta
.

คุณจะเตรียมพาสต้า

I
am
going
to
prepare
food
.

ฉันจะเตรียมอาหาร

การผันคำกริยาทั้งหมดของ prepare

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iprepareprepared
he/she/itpreparesprepared
you/we/theyprepareprepared
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน