Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

postcard

คำแปล

ไปรษณียบัตร, โปสการ์ด

He
still
has
my
postcard
.

เขายังมีโปสการ์ดของฉัน

1 ความคิดเห็น

He
still
has
my
postcard
.

เขายังมีโปสการ์ดของฉัน

1 ความคิดเห็น

He
still
has
my
postcard
.

เขายังมีโปสการ์ดของฉัน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน