Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

possibly

คำแปล

อาจจะ

It
is
possibly
a
bear
.

มันอาจจะเป็นหมี

1 ความคิดเห็น

It
is
possibly
too
much
.

มันอาจจะมากเกินไป

It
is
possibly
an
elephant
.

มันอาจจะเป็นช้าง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน