Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

plays

คำแปล

Our
cat
plays
.

แมวของพวกเราเล่น

My
dog
plays
.

หมาของฉันเล่น

The
man
plays
.

ผู้ชายเล่น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ play

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน