Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

playing

คำแปล

เล่น, การเล่น

การผันคำกริยาของplay

The
girl
is
playing
with
the
dog
.

เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นกับหมาตัวนี้อยู่

I
am
playing
with
the
cat
.

ฉันกำลังเล่นกับแมวตัวนี้อยู่

We
are
playing
.

พวกเรากำลังเล่นอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ play

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน