Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

played

คำแปล

I
played
with
his
cat
recently
.

ฉันได้เล่นกับแมวของเขาเมื่อเร็วๆนี้

Yesterday
I
played
with
my
dog
.

เมื่อวานนี้ ฉันได้เล่นกับหมาของฉัน

Recently
she
played
with
me
.

เมื่อเร็วๆนี้ เธอได้เล่นกับฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ play

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน