Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

play

คำแปล

เล่น

I
eat
,
you
play
.

ฉันกิน คุณเล่น

Your
dogs
play
.

หมาของคุณเล่น

We
play
.

พวกเราเล่น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ play

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iplayplayed
he/she/itplaysplayed
you/we/theyplayplayed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน